Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Decret 187/2010

Inspecció Tècnica d'Edificis ITES, derogat pel D 67/2015 (en vigor a partir del 27/5/2015)

Textos legales

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documentos informativos

DB HE 5

Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica , versió comentada

Textos legales

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries 

Textos legales

Pages