Llei 16/2015

de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica

Textos legales

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documentos informativos

Condicions servei correu corporatiu digital

Condicions del servei de correu electrònic corporatiu del Col.legi d’arquitectes de Catalunya aprovades per la Junta de Govern en sessió de 17.11.2015 i revisada per la resolució del Secretari 19....

Documentos informativos

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuales y Guías

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011 (BOE 29/7/2011)

Textos legales

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantillas y fichas

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents

Aplicaciones

Informació vinculacions

COAC jove, Simpatitzants, Amics del COAC

Documentos informativos

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legales

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documentos informativos

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legales

Pages