Catàleg d'Elements Constructius

El catàleg d'elements constructius (CEC) proporciona una base de dades que recull informació de les característiques dels materials, de les prestacions higrotèrmiques i acústiques dels elements constructius genèrics i de les especificidats constructives relatives a les exigèncias bàsiques del CTE.

Accès al Catàleg

Versió per a imprimirPDF version