Eines de càlcul DB HE 0

-       CE3X, mitjançant un complement específic. 

        Accés per descarregar el complement (web d’Efinovatic)

-       CERMA (només per a habitatges)

-       Herramienta Unificada LIDER-CALENER

-       CYPETHERM HE Plus

-       SG SAVE

Accés per descarregar els programes (web del Ministeri per a la Transició Ecològica).

Més informació en el document elaborat per l’OCT "Programes vàlids de certificació energètica i verificació HE0 i HE1" (cal tenir contractat el tram de Serveis Complementaris).