Eines de càlcul DB HE 0

-       CE3X, mitjançant un complement específic. 

        Accés per descarregar el complement (web d’Efinovatic)

-       CERMA (només per a habitatges) (*)

-       Herramienta Unificada LIDER-CALENER

-       CYPETHERM HE Plus

-       SG SAVE

Accés per descarregar els programes (web del Ministeri per a la Transició Ecològica).

(*) Es recorda que CERMA encara no permet la justificació del nou DB-HE 2019.