Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
mòdul bàsic 2023

El COAC fixa el Mòdul Bàsic pel 2023

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2023, per a treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul Bàsic en 641 €, restant per tant el valor de l’índex d’intervenció en 1,3205. Aquest índex d’intervenció i el Mòdul Bàsic entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2023.

Per a la seva obtenció, s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprès entre desembre de 2021 i març de 2022, obtenint un coeficient de 9,19%. Aquest coeficient s'ha aplicat directament al valor del mòdul vigent actualment.

Enguany s’incorpora un nou coeficient d’actualització Va d’aplicació a la fórmula de preus de visat de projectes d’edificació tant de visat voluntari com obligatori. El valor d’aquest coeficient per l’any 2023 és d'1,068, corresponent al mateix increment de l’IPC que a la resta de coeficients.

El nou coeficient Va serà d’aplicació per sol·licituds de visat registrades a partir del dia 31 de desembre de 2022 i, per a sol·licituds registrades amb anterioritat a l’1 de gener de 2023, l’aplicació del nou coeficient d’actualització s’ajornarà fins al dia 1 de febrer de 2023.

Pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, s'ha acordat fixar el límit de Pressupost d’Execució Material en 320.000 € per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factors d’actualització
Per a l’any 2023, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

- Coeficient d'actualització Ca: 2,06
- Coeficient d’actualització Va: 1,068
- Factor d'actualització Fa: 12,39
- Coeficient d'actualització Ka: 1,69
13/12/2022
Tornar