Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

1 - A quins edificis és d’aplicació la norma sismoresistent NCSE-02?

Aquesta Norma és aplicable al projecte i la construcció d'edificacions de nova planta.

En els casos de reforma o rehabilitació s’ha de tenir en compte aquesta Norma, a fi que els nivells de seguretat dels elements afectats no disminueixin les condicions inicials de l'edifici. Les obres de rehabilitació o reforma que impliquin modificacions substancials de l'estructura (per exemple: buidat d'interior deixant només la façana), són assimilables a tots els efectes a les de construcció de nova planta.

No obstant això, la mateixa norma regula algunes excepcions que podeu consultar.

Per comprovar si cal o no aplicar la NCSE-02, podeu utilitzar les fitxes de justificació de normativa disponibles (obra nova / edifici existent).

(Data de publicació: juliol 2020)

2 - En quins casos cal la realització d’un estudi geotècnic?

La necessitat de fer un estudi geotècnic ve fixada per l'àmbit d'aplicació del DB SE-C, Document Bàsic de Seguretat Estructural - Fonaments.

En edificacions d'obra nova és obligatori l'elaboració d'un estudi geotècnic i la seva incorporació en el projecte, excepte en aquelles construccions de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial ni públic, de manera eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin la seguretat de les persones.

En el cas d'intervencions en edificis existents, la necessitat de realitzar un geotècnic dependrà de les característiques d'aquesta intervenció. En el document "Quan cal l'estudi geotècnic?" de l'OCT podeu trobar més informació al respecte.

(Data de publicació: juliol 2020)