La Secretaria Virtual

Els arquitectes col·legiats podeu visualitzar i modificar totes les vostres dades de forma fàcil i ràpida a través de la nova Secretaria Virtual. Les societats, donada la seva complexitat, hauran de seguir gestionant les dades a través de la Secretaria de la Demarcació corresponent.

La Secretaria Virtual, amb un funcionament molt intuitiu, conté 5 apartats. Entrant en cadascun d'ells podeu modificar les dades corresponents:

· Dades de contacte
En aquest apartat es defineixen les dades de contacte de l'arquitecte. Aquí es poden afegir, editar i eliminar adreces postals, telèfons i correus electrònics. També es pot seleccionar l'adreça on es vol rebre la correspondència, l'adreça fiscal, un telèfon mòbil on rebre SMS per les validacions de Visat, un correu electrònic on rebre les comunicacions del COAC, i un correu administratiu per a les factures, convocatòries oficials, etc. Pots eliminar les dades que siguin errònies o obsoletes, sempre que no constin ni com a dades de contacte ni com a dades publicables (en aquest cas, per eliminar-les caldrà que primer seleccionis una adreça diferent de contacte i/o publicable). 

· Dades públiques al directori d'arquitectes
Aquí pots seleccionar quines dades vols que figurin al directori web, on poden aparèixer una o diverses adreces postals, telèfons i correus electrònics. Així mateix, pots afegir una pàgina web, un compte de Facebook, un de Twitter i un de Linkedin. A més, ara pots pujar una fotografia teva (tipus carnet), que apareixerà també al directori públic.

· Dades bancàries
En aquesta pantalla pots modificar les dades de facturació, afegint un nou número de compte bancari (caldrà adjuntar el document SEPA debudament complimentat, i esperar a la seva aprovació).

· Dades col·legials
Aquí pots visualitzar i sol·licitar canvis en la teva situació col·legial (donar-te de baixa), la modalitat col·legial (exercent, no exercent, jubilat o expatriat) o la Demarcació a què estàs adscrit. Les baixes i els canvis de modalitat i/o Demarcació caldran esperar a la seva aprovació abans de fer-se efectius. En aquesta pantalla també podràs visualitzar les societats de les quals formes part. 

· Serveis i quota
En aquest últim apartat, pots donar-te d'alta o de baixa del Tram de Serveis Complementaris*. També veuràs l'import de la quota que estàs pagant, que pot variar en funció de la modalitat i de possibles bonificacions. D'altra banda, des d'aquesta pantalla podràs accedir als formularis d'inscripció de les diferents agrupacions del COAC.


· Accedeix al teu perfi i actualitza ara les teves dades.


* Recorda que el període de regularització és mensual pel que fa a la Quota Bàsica i trimestral pel que fa al Tram Complementari. El pagament de la quota es fa fraccionat per trimestres sencers, per tant els càrrecs seran el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de l'any en curs.
Versió per a imprimirPDF version