Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
suport econòmic puntual per a arquitectes en situació de vulnerabilitat

Suport econòmic puntual per ajudar a pal·liar les dificultats econòmiques dels col·legiats en situació de vulnerabilitat. Aquesta ajuda forma part de la Línia Estratègica Assistencial. 

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats que estiguin en una situació de vulnerabilitat o amb dificultats socioeconòmiques.

Aportació del SOC COAC

• Fins a 1.200 € anuals.

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Valoració per part de la treballadora social del SOC COAC.
• Barem econòmic: ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors al salari mínim interprofessional vigent (actualment fixat en 14.000 € bruts*); i/o ingressos de la Unitat Econòmica de Convivència que no superin els 31.073€ bruts.
• Només pot fer la sol·licitud la persona col·legiada que requereix l’ajut.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 817/2021, aprovat el 28 de setembre de 2021.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament omplert.
• Última declaració de la renda.
• En el cas de no realitzar la declaració de la renda, aportar un certificatiu negatiu de renda.
• Certificat anual de pensions, si el té.
• Documentació addicional que demostri la situació de precarietat econòmica, si s’escau.

Incompatibilitats

• Només és compatible amb el servei de suport psicològic.