Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Emergència climàtica

Aprovació de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat mes de maig el Govern de Catalunya, igual que altres institucions polítiques d’arreu del món, va fer la Declaració formal d’emergència climàtica. Ara, amb la voluntat d’accelerar l'assoliment dels objectius de la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, s’ha aprovat el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que incideix en tres aspectes: mesures en matèria de canvi climàtic, mesures urbanístiques i simplificació del procediments administratius.

El Decret Llei, en vigor des del 29 de novembre de 2019, modifica aspectes de la Llei de Canvi Climàtic, derivats de l’anul·lació d’alguns articles per part del Tribunal Constitucional, adaptant-los així a les seves consideracions. A més a més, es modifiquen alguns aspectes del Text refós de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010).

Entre altres, s’afegeix un nou article amb la voluntat de facilitar la implantació de captadors solars tèrmics i panells fotovoltaics en sòl urbà i afavorir la rehabilitació d’edificis. Lligat a aquest article, s’inclou una modificació per la qual aquestes instal·lacions queden subjectes a comunicació prèvia (anteriorment llicència urbanística).

D’altra banda, es consideren infraestructures d’utilitat pública i d’interès social les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència superior a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat.

Pel que fa a les instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica, s'estableix el procediment per a la tramitació de parcs eòlics o plantes fotovoltaiques, i s’indiquen els criteris generals per permetre la implantació a tot el territori.

Consulta el document elaborat per l’Oficina Consultora Tècnica que recull els aspectes més destacats (cal estar registrat al web)

Descarrega el Decret Llei publicat al DOGC del 28 de novembre
13/12/2019
Tornar