Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Construction vermouth V45 + Competition presentation Tarragona Port Authority

Guided visit to the rehabilitation of the office building of the former Headquarters of the Port Authority, work presented in the Rehabilitation category: Restoration, rehabilitation or reform works of the XII Alejandro de la Sota Biennial, by the architects Elisabet Prat Castellví and Anna Adserà Quesada, P+A Architects SCPP.

PDF version

Vermut de obra V45 + Presentación concurso · Autoridad Portuaria de Tarragona

Visita guiada a la rehabilitación del edificio de oficinas de la antigua Sede de la Autoridad Portuaria, obra presentada en la categoría de Rehabilitación: Obras de restauración, rehabilitación o reforma de la XII Bienal Alejandro de la Sota, de las arquitectas Elisabet Prat Castellví y Anna Adserà Quesada, P+A Arquitectes SCPP.

PDF version

Vermut d'obra V45 + Presentació concurs · Autoritat Portuària de Tarragona

Visita guiada a la rehabilitació de l’edifici d’oficines de l’antiga Seu de l’Autoritat Portuària, obra presentada en la categoria de Rehabilitació: Obres de restauració, rehabilitació o reforma de la XII Biennal Alejandro de la Sota, de les arquitectes Elisabet Prat Castellví i Anna Adserà Quesada, P+A Arquitectes SCPP.

PDF version

Visita guiada a la Sede del COAC Tarragona

El edificio del Colegio de Arquitectos de Cataluña a Tarragona, en el mismo coro del casco antiguo de la ciudad, fue encargado al arquitecto Rafael Moneo Vallés (premio Pritzker 1996).

La arquitectura, las masas del nuevo edificio, nacen, por un lado, de la condición arqueológica del solar y, por otra, de la necesidad de establecer una buena relación con el entorno existente. Todo esto implicaba tanto el respecto a la escala y en las alineaciones como la creación de espacios abiertos que al valoraran al potenciar su carácter público.

PDF version

Guided visit to the COAC Tarragona

The building of the College of Architects of Catalonia in Tarragona, in the same choir of the old part of the city, was entrusted to the architect Rafael Moneo Vallés (Pritzker Prize 1996).

The architecture, the masses of the new building, arise, on the one hand, from the archaeological condition of the site and, on the other, from the need to establish a good relationship with the existing environment. All this implied both respect for the scale and alignments as well as the creation of open spaces that were valued by enhancing their public nature.

PDF version

Visita guiada a la Seu del COAC Tarragona

L’edifici del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona, en el mateix cor del casc antic de la ciutat, va ser encarregat a l’arquitecte Rafael Moneo Vallés (premi Pritzker 1996).

L’arquitectura, les masses del nou edifici, neixen, d’una banda, de la condició arqueològica del solar i, per una altra, de la necessitat d’establir una bona relació amb l’entorn existent. Tot això implicava tant el respecte a l’escala i en les alineacions com la creació d’espais oberts que al valoressin en potenciar el seu caràcter públic.

PDF version

Visita guiada a l'exposició 'Cartells de la vida moderna. Els orígens de l'art publicitari'

El Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del COAC ha programat pel dimarts 24 de gener de 2023, a les 18.30 hores, una visita guiada a l'exposició “Cartells de la vida moderna. Els orígens de l'art publicitari”, que es pot veure fins al 26 de febrer de 2023al CaixaForum Girona (carrer Ciutadans, 19. Girona).
PDF version

Visita al nou edifici d'Eco-Equip de Terrassa

El passat dimecres, 14 de desembre, amb la  Intercol·legial Tècnica del Vallès, vàrem visitar el nou edifici d'Eco-Equip de Terrassa, empresa dedicada a la gestió municipal de residus.  
 
Aquest nou edifici, de 1.200 m2, s’està executant íntegrament amb fusta (tant l’estructura, les façanes, la coberta com els tancaments interiors).

PDF version

Visita tècnica: Hospital Taulí de Sabadell

El passat divendres, 25 de novembre, amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès vàrem visitar el nou edifici Ripoll de l'Hospital Taulí de Sabadell.  

Aquest edifici té una superfície construïda de 4.700 m2 ampliable a 5.800 m2. Disposa d'una planta soterrani, planta baixa, 3 plantes pis i una coberta transitable. 

PDF version

VISITA D’OBRES AL NOU EDIFICI DEL CAMPUS DE SALUT D’IGUALADA

El dimarts 29 de novembre, a les 16 h, el grup d’arquitectes d’Igualada de la Demarcació de les Comarques Centrals organitza una visita d’obres al nou edifici del Campus Salut d’Igualada, acompanyats per Carles Crespo, arquitecte del departament de projectes a l’Ajuntament d’Igualada, autor del projecte.
PDF version

Pages