Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Presentation magazine AT 25: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'

Presentation magazine AT 25: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'

Imatge: 
© Tarragona Region of the College of Architects of Catalonia (COAC)

The Tarragona Region of the College of Architects of Catalonia and the directors Maria Rius and Elisenda Rosàs invite you to the presentation of the new issue of the magazine AT Arquitectes de Tarragona: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'.

The event will have the participation of the photographer Lluc Queralt and the architect Maria Auquer, who have contributed content to the publication. Club Vinil Tarragona will play the music and Roger Conesa will recite a poem.

AT Arquitectes de Tarragona, born in 2002 from the Tarragona Demarcation Board as a tool to make known to all the agents involved in the constructive fact, and to society in general, architecture and urban planning more relevant to the area of ​​the counties of Tarragona.

You can consult the full texts of the magazines AT Arquitectes de Tarragona, from the Magazines section of the Library Catalogue, or directly at RACO.

#COACTarragona

logo del coac

PDF version
Presentació revista AT 25: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'

Presentació revista AT 25: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'

Imatge: 
© Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i les directores Maria Rius i Elisenda Rosàs us conviden a la presentació del nou número de la revista AT Arquitectes de Tarragona: 'Beyond humans / Més enllà dels humans'.

L’acte comptarà amb la participació del fotògraf Lluc Queralt i de l’arquitecta Maria Auquer, que han aportat contingut a la publicació. El Club Vinil Tarragona hi posarà la música i el Roger Conesa hi dirà un poema.

AT Arquitectes de Tarragona, neix el 2002 de la mà de la Junta de la Demarcació de Tarragona com una eina per donar a conèixer a tots els agents implicats en el fet constructiu, i a la societat en general, l’arquitectura i l’urbanisme més rellevant de l’àmbit de les comarques de Tarragona.

Podeu consultar els textos complets de les revistes AT Arquitectes de Tarragona, des de l’apartat Revistes del Catàleg de la Biblioteca o directament a RACO.

#COACTarragona

logo del coac

PDF version
Granja Roca Soldevila, per Teresa Felip Capdevila

fets urbans - Presentation of the Reus Architecture Guide

Imatge: 
Granja Roca Soldevila, per Teresa Felip Capdevila

Presentation of the Reus Architecture Guide, on Friday, December 15, 2023, at 5 p.m., at the Cal Massó Art Center in Reus.

With the intervention of Sandra Guaita, Mayor of Reus, Marina Berasategui, Councilor for Mobility and Urban Planning of the Reus City Council, Daniel Recasens, Councilor for Culture of the Reus City Council, Jordi Romera, President of the Tarragona Demarcation of the College of Architects of Catalonia, Gemma Ferré, Secretary of the College of Architects of Catalonia, Roger Miralles, Director of the Higher School of Architecture of Reus and Juan Antonio Duro, Vice-Rector of Economy, Infrastructure and Institutional Relations of the Rovira i Virgili University.


#COACTarragona

logo del coac

Participa:

logo del coac  logo del coac

PDF version
Granja Roca Soldevila, per Teresa Felip Capdevila

fets urbans - Presentación de la Guía de Arquitectura de Reus

Imatge: 
Granja Roca Soldevila, per Teresa Felip Capdevila

Presentación de la Guía de Arquitectura de Reus, el viernes 15 de diciembre de 2023, a las 17 h, en el Centro de Arte Cal Massó de Reus. 

Con la intervención de Sandra Guaita, Alcaldesa de Reus, Marina Berasategui, Regidora de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, Regidor de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Jordi Romera, Presidente de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Gemma Ferré, Secretaría del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Roger Miralles, Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Reus y Juan Antonio Duro, Vicerrector de Economía, Infraestructura y Relaciones Institucionales de la Universitat Rovira i Virgili.


#COACTarragona

logo del coac

Participa:

logo del coac  logo del coac

PDF version

Pages