Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Nous contenidors d'art a Noruega

Imatge: 
Museu Munch © Guttorm Stilen Johansen
Noruega ha dut a terme una modernització radical dels seus museus. Dos dels més destacats -el Museu Munch d’Oslo i el Kunstsilo de Kristiansand– són obra de l’Estudi Juan Herreros i Jens Richter de Madrid i Mestres WågeMendozaPartida i Bax Studio de Barcelona, respectivament.

El proper dijous 27 de juny a les 19h tindrà lloc de forma co-organitzada amb l’Ambaixada de Noruega, una xerrada entre Jens Richter, Magnus Wåge i Mara Partida per conèixer els seus projectes i la seva experiència de treball a Noruega, amb la particularitat que el nou Munch és un museu vertical de nova construcció i el Kunstsilo una innovadora transformació d’un silo clàssic. Tots dos signifiquen un canvi radical tant per al paisatge urbà com per a l’exhibició de l’art que alberguen.

Inscriu-t'hi

Co-organitza:PDF version
Ciclo Avantguarda

Revive el ciclo Avantguarda

Imatge: 
© Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC)

Concluye el ciclo AVANTGUARDA, comisariado por Anna Castellà, de Arjub, la programación cultural que ha incluido varios encuentros en el salón de actos de la Sede.

El contenido del ciclo ha estado dividido en cuatro grandes apartados: ecologismo, experimentalismo, comunicacionismo y academicismo. El formato de estos cuatro apartados y en días diferentes ha sido lo de una conferencia, un grupo de debate y una masterclass, al mes.

Este programa cultural ha sido impulsado por la junta de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, con el apoyo del 'Centre Obert d'Arquitectura', con el objetivo de mostrar las nuevas realidades a las cuales se enfrenta la arquitectura y así poder razonar sobre qué aspectos son prioritarios en un contexto de emergencia climática, a la vez que se generan espacios de debate con temas diversos.

Con más de 25 ponentes de arquitectos locales y europeos, se ha conformado un ciclo, bajo un hilo argumental, con la voluntad de generar un espacio de aprendizaje compartido e intergeneracional, que ha buscado estimular los vínculos entre la arquitectura y la sociedad.

Ahora podrás revivir el ciclo AVANTGUARDA visualizando las sesiones grabadas en el canal de YouTube del COAC Tarragona. Iremos actualizando la noticia con los videos disponibles.

PROGRAMACIÓN:

Febrero · ecologismo:
[C] Conferencia · Arqbag
[G] Grupo de debate · Vivas Arquitectos + Josep Bunyesc + Maria Sisternas. Moderador: Daniel Muñoz
[M] Masterclass · Slow Studio

Marzo · experimentalismo:
[C] Conferencia · Takk
[G] Grupo de debate · Vicente Molina + Beatriz Borque + Flexo Arquitectura. Moderadora: Anna Castellà
[M] Masterclass · Javier F. Contreras

Abril · comunicacionismo:
[C] Conferencia · Moisés Puente
[G] Grupo de debate · Laura Solsona + Eduard Fernández + Marina Povedano + Arnau Pascual + Guillem Elvira [AJAC]. Moderadora: Anna Castellà
[M] Masterclass · Mesura

Mayo · academicismo:
[G] Grupo de debate · R. Miralles [ETSAR] + P. Fuertes [ETSAV] + C. Mendoza [UIC] + J.Ferrando [La Salle]. Moderadora: Inés de Rivera
[C] Conferencia · Eva Franch
[M] Masterclass · Mariona Genís

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

7/06/2024
Tornar
Avantguarda cycle

Relive the Avantguarda cycle

Imatge: 
© Demarcation of Tarragona of the College of Architects of Catalonia (COAC)

The AVANTGUARDA cycle, curated by Anna Castellà, from Arjub, concludes the cultural program that has included several meetings in the Seu's event hall.

The content of the cycle has been divided into four main sections: environmentalism, experimentalism, communicationism and academicism. The format of these four sections and on different days has been that of a conference, a debate group and a masterclass, per month.

This cultural program has been promoted by the board of the Demarcation of Tarragona of the College of Architects of Catalonia, with the support of the Open Center of Architecture, with the aim of showing the new realities facing the 'architecture and thus be able to reason about which aspects are priority in a climate emergency context, while generating spaces for debate with various topics.

With more than 25 speakers from local and European architects, a cycle has been formed, under an argumentative thread, with the desire to generate a shared and intergenerational learning space, which has sought to stimulate the links between architecture and society.

Now you can relive the AVANTGUARDA cycle by viewing the recorded sessions on the COAC Tarragona YouTube channel. We will update the news with the available videos.

PROGRAM:

February · ecology:
[C] Conference · Arqbag
[G] Debate group · Vivas Arquitectos + Josep Bunyesc + Maria Sisternas. Moderator: Daniel Muñoz
[M] Masterclass · Slow Studio

Març · experimentalisme:
[C] Conference · Takk
[G] Debate group · Vicente Molina + Beatriz Borque + Flexo Arquitectura. Moderator: Anna Castellà
[M] Masterclass · Javier F. Contreras

Abril · comunicacionisme:
[C] Conference · Moisés Puente
[G] Debate group · Laura Solsona + Eduard Fernández + Marina Povedano + Arnau Pascual + Guillem Elvira [AJAC]. Moderator: Anna Castellà
[M] Masterclass · Mesura

Maig · academicisme:
[G] Debate group · R. Miralles [ETSAR] + P. Fuertes [ETSAV] + C. Mendoza [UIC] + J.Ferrando [La Salle]. Moderator: Inés de Rivera
[C] Conference · Eva Franch
[M] Masterclass · Mariona Genís

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

7/06/2024
Tornar
Cicle Avantguarda

Reviu el cicle Avantguarda

Imatge: 
© Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Conclou el cicle AVANTGUARDA, comissariat per l'Anna Castellà, d'Arjub, la programació cultural que ha inclòs diverses trobades a la sala d'actes de la Seu.

El contingut del cicle ha estat dividit en quatre grans apartats: ecologisme, experimentalisme, comunicacionisme i academicisme. El format d'aquests quatre apartats i en dies diferents ha sigut el d'una conferència, un grup de debat i una masterclass, al mes.

Aquest programa cultural ha estat impulsat per la junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el suport del Centre Obert d’Arquitectura, amb l’objectiu de mostrar les noves realitats a les quals s’enfronta l’arquitectura i així poder raonar sobre quins aspectes són prioritaris en un context d’emergència climàtica, alhora que es generen espais de debat amb temes diversos. 

Amb més de 25 ponents d’arquitectes locals i europeus, s'ha conformat un cicle, sota un fil argumental, amb la voluntat de generar un espai d’aprenentatge compartit i intergeneracional, que ha buscat estimular els vincles entre l’arquitectura i la societat. 

Ara podràs reviure el cicle AVANTGUARDA visualitzant les sessions gravades al canal de YouTube del COAC Tarragona. Anirem actualitzant la notícia amb els vídeos disponibles.

PROGRAMACIÓ:

Febrer · ecologisme:
[C] Conferència · Arqbag
[G] Grup de debat · Vivas Arquitectos + Josep Bunyesc + Maria Sisternas. Moderador: Daniel Muñoz
[M] Masterclass · Slow Studio

Març · experimentalisme:
[C] Conferència · Takk
[G] Grup de debat · Vicente Molina + Beatriz Borque + Flexo Arquitectura. Moderadora: Anna Castellà
[M] Masterclass · Javier F. Contreras

Abril · comunicacionisme:
[C] Conferència · Moisés Puente
[G] Grup de debat · Laura Solsona + Eduard Fernández + Marina Povedano + Arnau Pascual + Guillem Elvira [AJAC]. Moderadora: Anna Castellà
[M] Masterclass · Mesura

Maig · academicisme:
[G] Grup de debat · R. Miralles [ETSAR] + P. Fuertes [ETSAV] + C. Mendoza [UIC] + J.Ferrando [La Salle]. Moderadora: Inés de Rivera
[C] Conferència · Eva Franch
[M] Masterclass · Mariona Genís

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

7/06/2024
Tornar

Pages