Propers Actes


certificat d'obra en construcció

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.

Plantilles i fitxes

Subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

Fins el 31/10/2018 (presentació de la documentació)

Documents informatius

RD 210/2018

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Textos legals

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legals

Guia normes urbanístiques del POUM

Guia per a l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM

Manuals i Guies

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Plantilles i fitxes

Modalitats de col·legiació

TIPUS COL·LEGIACIÓ

Documents informatius

Llibre de l'edifici

Decret 206/1992, pel qual es regula el llibre de l'edifici (derogat)

Textos legals

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents informatius

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents

Aplicacions

Documents informatius de Gestió de Residus

publicacions ITEC (1995) metodologia per a l'avaluació i revalorització dels residus

Documents informatius

Llei 16/2015

de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica

Textos legals

Pàgines