CHEQ 4

Verificació de l'exigència HE 4 "contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" aplicació de l'IDAE

Aplicacions

Eina de càlcul del DB HR

Eina de càlcul per a l'opció general del DB HR "Protecció contra el soroll" 

Aplicacions

Accés als Programes LIDER, CALENER i CERMA, HE-1 2013

Justificació de compliment del DB HE 1 "Limitació de la demanda energètica" projecte executiu

Aplicacions

Pla de manteniment en edificis d'habitatges existents

Recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones comunes dels edificis d'habitatges existents

Aplicacions

Taxa per a les ITE que realitzi l'Administració de la Generalitat

Taxa d'honoraris que estableix la Generalitat per les ITE que realitzi l'Administració

Documents informatius

Pàgines