Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Guia Tècnica RD 1627/1997 Seguretat i Salut en Obres de Construcció

Guia Tècnica del RD 1627/1997 de Seguretat i Salut en les obres de Construcció, INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Manual - Mail (MAC OS)

Mail (MAC OS)

Manuals i Guies

DB HE 4

Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, versió comentada

Textos legals

publicacions ITEC

Publicacions realitzades per l'ITEC que malgrat la seva antiguitat es consideren d'interès per a les intervencions en edificis existents

Documents informatius

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Documents informatius

Pàgines