El nou Govern ratifica el Projecte de llei de l'arquitectura de Catalunya

El nou Govern ratifica el Projecte de llei de l'arquitectura de Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Govern de la Generalitat demostra així el compromís de l’Administració pública amb les bones pràctiques de l’arquitectura, i obre el camí per a la tramitació parlamentària de la futura Llei de l'Arquitectura.


3 anys de treball intens, amb l’impuls del COAC
Aquesta iniciativa legislativa té el seu origen ara fa tres anys, quan el Govern de la Generalitat, amb el ferm recolzament de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, va decidir iniciar el procés de redacció de la futura Llei de l'arquitectura. El mes d’agost de l’any passat, el 2015, l’anterior Executiu aprovava el Projecte, que no va arribar a trametre’s al Parlament degut a la convocatòria d’eleccions.

El nostre Col·legi ha treballat durant tot aquest temps al costat del Departament per tal de sumar esforços en aquest objectiu comú, primer participant en el grup d’impuls que va establir les primeres directrius del text i després en el grup de treball encarregat d’elaborar el primer redactat de la Llei. Per a tota aquesta tasca hem comptat amb el recolzament i la implicació de companys i associacions com Arquitectes per l’Arquitectura.


Contingut del nou Projecte de llei
El Projecte de llei, a partir de l’establiment del valor com a interès públic de l’arquitectura, desenvolupa mesures de foment i impuls de l’arquitectura, i de promoció i difusió de la qualitat arquitectònica i les condicions necessàries per propiciar-la, tant en les edificacions com en la urbanització dels espais públics i el planejament.

Es promou el reconeixement del valor social de l’arquitectura a partir de la pròpia declaració d’interès públic i s’estableixen mesures de divulgació, promoció i educació sobre l’arquitectura i la seva incidència en la qualitat de vida. En aquest sentit, es preveu l’actuació de les administracions públiques amb diversos instruments, que van des de la creació del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan consultiu de la Generalitat fins a l’impuls de polítiques específiques d’àmbit local.


En l’àmbit de la contractació pública, conté mesures necessàries per establir que els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica rebin sempre una valoració predominant; tracta la continuïtat entre projecte i direcció d’obra, la composició adequada dels jurats, els procediments que permetin l’accés a la professió dels joves titulats, i promou l’establiment de valors orientatius per calcular el preu de licitació dels contractes de redacció de projectes.


A l’alçada d’Europa, pioner a l’Estat espanyol
En els darrers anys la Unió Europea ha anat elaborant directives i resolucions que posen en valor l’aportació que fa l’arquitectura en els entorns urbans i rurals, reconeixent-li un paper important en les polítiques públiques.

D’acord amb això, la UE ha recomanat als estats membres el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant la promoció dels seus valors entre la ciutadania i l’adopció de polítiques exemplars de construcció pública, encara no materialitzades de forma completa en cap estat membre, ni a l’Estat espanyol, que fins ara només ha transposat aquestes directrius de forma parcial pel que fa referència a la qualitat tècnica de l’edificació en el CTE. El nou projecte de llei d’arquitectura esdevé, per tant, un referent a nivell internacional, juntament amb el Projecte de llei que a França s’està també ara mateix tramitant, relatiu a la llibertat de creació, a l’arquitectura i al patrimoni (“Loi CAP, Création, Architecture, Patrimoine”).

El COAC confia que, un cop convertida en llei al Parlament, aquesta iniciativa respongui a les necessitats de la societat, de l’arquitectura i dels arquitectes del present i del futur, millorant el coneixement i la percepció social de l’arquitectura, del treball dels arquitectes i de les condicions en les quals el realitzem.


- Text del Projecte de llei aprovat, 1 de març de 2016
Nota de premsa del Govern de la Generalitat, 1 de març de 2016
Nota de premsa del Col·legi d'Arquitectes, 1 de març de 2016
Article de Lluís Comerón, degà del COAC. Ara, 5 d'agost de 2015
Projecte de llei en tramitació a França, 1 de març de 2016 

1/03/2016
Tornar