Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
         
El Col·legi d'Arquitectes disposa d'un model de quotes ajustat a les necessitats dels col·legiats i al servei que el COAC els dóna. Aquest model defineix una Quota Col·legial bàsica per a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que inclou tots aquells serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent. A banda, s'estableix un tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, que comprèn els serveis de suport i desenvolupament professional, com és el suport tècnic de l'OCT, l'Assessoria Jurídica, l'Oficina de Concursos, etc.
   
Les condicions generals d'accés als serveis col·legials estan determinades al Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del COAC.


La Quota Col·legial té un preu anual de 252€ i està exempta d’IVA. Pel que fa al Tram de Serveis Complementaris, el seu preu anual és de 144€ + IVA. El COAC manté preus reduïts per als col·legiats jubilats i expatriats, així com durant els 3 primers anys de col·legiació. A més, disposa de diferents bonificacions sobre la quota amb la voluntat de donar suport als arquitectes en situació de dificultat econòmica i de promoure i facilitar la col·legiació.

Drets d'incorporació, quotes i bonificacions

Guia de serveis del COAC