El Col·legi d'Arquitectes disposa d'un model de quotes ajustat a les necessitats dels col·legiats i al servei que el COAC els dóna. Aquest model defineix una Quota Col·legial bàsica per a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que inclou tots aquells serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent. A banda, s'estableix un tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, que comprèn els serveis de suport i desenvolupament professional, com és el suport tècnic de l'OCT, l'Assessoria Jurídica, l'Oficina de Concursos, etc.
   
Les condicions generals d'accés als serveis col·legials estan determinades al Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del COAC.

La Quota Col·legial té un preu anual de 216€ i està exempta d’IVA. Pel que fa al Tram de Serveis Complementaris, el seu preu anual és de 144€ + IVA. El COAC manté preus reduïts per als col·legiats jubilats, expatriats i durant els 3 primers anys de col·legiació.

Noves bonificacions
El 2016, el COAC ha incorporat noves bonificacions sobre la quota amb la voluntat, d'una banda, de poder ajudar i donar suport als arquitectes en situació de dificultat econòmica i, de l’altra, promoure i facilitar la col·legiació.

Consulteu les quotes col·legials vigents el 2016 aquí.
Consulteu les bonificacions i criteris de sol·licitud i validesa en aquest document.

Per a més informació podeu trucar al telèfon d'Atenció a l'Arquitecte 93 306 78 03, de 9 a 15 h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h els divendres.

Podeu consultar les Preguntes més Freqüents a la pàgina de FAQ's.
                                                                            
Versió per a imprimirPDF version