Imatge arquiescola construïm junts els entorns urbans.

ArquiEscola, el programa educatiu del COAC

Al llarg de la nostra vida ens acompanya l'entorn construït: ens emociona, genera relacions i dinàmiques, redueix les diferències socials... Conscients d'aquest paper vital, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya fa anys que impulsa activament el coneixement de l'arquitectura entre els infants i joves.

En aquesta línia, amb l'aprovació el 2017 de la Llei de l’Arquitectura —que preveu la promoció de l’arquitectura a les escoles—, el COAC va impulsar la creació d'un programa educatiu per apropar l'arquitectura a les aules. D'aquesta convicció neix ArquiEscola, el programa educatiu d'arquitectura del COAC, un projecte curricular i transversal a totes les matèries per apropar l'arquitectura a partir de les noves estratègiques pedagògiques d'ensenyament significatiu i treball per projectes.

ArquiEscola, que compta amb el suport del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, es basa en cinc conceptes bàsics —dimensió, llum, forma, materials i ús—; tres fases —observar, pensar i fer— i quatre conceptes transversals —perspectiva de gènere, diversitat funcional i cultural, sostenibilitat i identitats.

Amb aquest projecte, adreçat als centres de primària i secundària, el COAC vol afavorir la construcció participada dels entorns urbans dels més joves, estimular el seu criteri per decidir sobre els espais que habitem i crear consciència sobre la influència de l’arquitectura en la nostra salut, entre d’altres.