Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
EXERCICI PROFESSIONALFORMACIÓ I OCUPACIÓPROMOCIÓ ARQUITECTURAREPRESENTACIÓ ARQUITECTES


Suport a l'Exercici Professional

Accés al visat. La Quota Col·legial permet als col·legiats el poder visar i elaborar i tramitar IITs, ITEs, Certificats de 2a ocupació i Registre automàtic de documents. 

Atenció a l'hora de visar. El Servei de Visat posa a disposició dels col·legiats les aplicacions telemàtiques necessàries per a la realització dels diferents tipus de visat, i els recolza i atén durant la seva tramitació tant a nivell tècnic com informàtic, de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.   

Emissió de certificats i registres curriculars. El Servei de Visat facilita als col·legiats certificats sobre dades de visat als arquitectes quan aquests ho sol·liciten.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Accés a informació tècnica bàsica general. L'OCT posa a l'abast dels arquitectes col·legiats un recull de documentació tècnica general, publicant documents tècnics elaborats des de taules sectorials intercol·legials i amb l’administració, i dóna informació sobre canvis normatius rellevants per a l'exercici de la professió.  Així mateix, dóna suport pel què fa a consultes bàsiques sobre ITEs.

Accés informació subvencions. L’OCT fa un recull i posa a disposició dels arquitectes la informació sobre les subvencions vigents.

Documents comprovació del contingut del projecte. L’OCT publica per tots els col·legiats documents bàsics per facilitar les redaccions de projectes d’edificació de qualsevol ús, així com el llistat de normativa d’edificació.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Informació bàsica sobre actualitat jurídica. L’Assessoria Jurídica facilita l’accés a tots els col·legiats a documents de caire jurídic necessaris per a l’exercici de la professió, així com a novetats i actualitzacions legislatives.

Atenció jurídica bàsica. L'Assessoria Jurídica resol dubtes sobre la col·legiació i aspectes relacionats amb la mateixa (deures deontològics, baixes, defunció, societats...). Igualment, resol dubtes legals sobre requisits per exercir una determinada activitat professional (perit, coordinador de seguretat, mediador...) i sobre les competències i atribucions professionals del arquitectes o altres titulats tècnics. Aquesta atenció serà simplement informativa per als arquitectes adherits a la Quota Bàsica. Finalment, s’ofereix una primera assistència en accidents en obres i reclamacions de responsabilitat judicial o extrajudicial.

Servei d’informació general fiscal, comptable i laboral. Mitjançant aquest servei, el COAC ofereix resposta als dubtes de caràcter genèric sobre qüestions fiscals, comptables i laborals. Aquest servei es presta a través d’un conveni amb l’empresa Proactivity Consulting SLO i El Rengle Consultors. En cas de tenir consultes que requereixin una anàlisi específica, és a dir, que no tinguin consideració d’informació general, aquestes empreses ofereixen als col·legiats uns preus especials i que caldrà consultar en funció del servei requerit. 

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Atenció al col·legiat. El Servei de Secretaria dóna suport al col·legiat i a l'arquitecte que vol col·legiar-se en totes aquelles qüestions que necessitin i tinguin a veure amb la col·legiació.

Emissió de certificats. La Secretaria del COAC emet certificats estàndards referents a les dades col·legials dels arquitectes i de les seves competències. 

Orientació sobre drets i deures professionals. La Secretaria Tècnica, a través de la figura del Secretari, atén i orienta els arquitectes en tot allò que té a veure amb els drets i els deures de l'exercici professional i la seva vinculació amb la societat.

Suport en la resolució de qüestions sobre l'exercici professional. La Secretaria Tècnica dóna suport als arquitectes en aquelles qüestions, dubtes o problemàtiques de major complexitat que requereixen una acció col·legial coordinada.

Atenció en conflictes i incidències. Els arquitectes col·legiats tenen la possibilitat d'acudir a la Comissió d'Incidències del COAC, la qual actua per intentar resoldre conflictes entre arquitectes i/o clients de forma amistosa.

Atenció en qüestions de règim disciplinari. La Comissió de Règim Disciplinari del COAC valora els casos de suposada mala praxis professional.                                                                        

Atenció a l'arquitecte. El servei d’Atenció a l’arquitecte té com a objectiu principal donar resposta a les sol·licituds rebudes per part dels arquitectes col·legiats, mitjançant el telèfon d’atenció a l’arquitecte i el de les diferents oficines repartides per tot el territori. 

Atenció informàtica. Els nostres serveis informàtics donen suport als col·legiats quant a les aplicacions informàtiques que el COAC té a la seva disposició, ja sigui per correu electrònic, per telèfon o bé, en els casos que es requereixi, utilitzant una aplicació de connexió remota que el COAC té contractada. 

Servei de correu electrònic bàsic. Tots els arquitectes en el moment de la seva col·legiació disposen d'un compte de correu amb capacitat de 2GB vinculat al domini @coac.net/.cat/.es, que poden utilitzar a través de la plataforma de correu electrònic del COAC o bé poden configurar en altres plataformes de correu.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Jornades informatives. El Servei Internacional del COAC organitza per als col·legiats xerrades informatives que permeten els arquitectes col·legiats conèixer de primera mà aspectes essencials per a la internacionalització de serveis. En aquestes sessions, d'una hora i mitja de durada, hi són convidats consultors i professionals especializats en projectes d'internacionalització, arquitectes, empreses i corresponsals de la Xarxa de Corresponsals del COAC.

Xarxa de Corresponsals. El Col·legi compta amb una xarxa d'arquitectes-corresponsals establerts a diferents països, que actuen en nom del COAC com a enllaç entre els professionals desplaçats i les institucions professionals de cada indret. Amb aquesta Xarxa de Corresponsals es pretén, a partir de l'intercanvi d'informació i l'ajut mutu, augmentar les oportunitats per treballar fora de la forma més qualificada possible, mantenint alhora els vincles amb Catalunya i els arquitectes que hi segueixen exercint.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Versió per a imprimirPDF version