SUPORT PROFESSIONALFORMACIÓ I OCUPACIÓPROMOCIÓ ARQUITECTURAQUOTES I SERVEIS


OFICINA CONSULTORA TÈCNICA

Base de dades documental. Els arquitectes que estan adscrits al Tram Complementari tenen al seu abast a través del web col·legial una base de dades documental, gestionada i nodrida per l'OCT, que de forma estructurada facilita a l'arquitecte una visió completa de tota la normativa tècnica vinculada amb la construcció i la rehabilitació d'edificis, i que permet estar al dia de tots els canvis i novetats que es van succeint. A més, l'OCT elabora documents propis que tenen l'objectiu d'ajudar l'arquitecte en el procés de redacció dels seus projectes. Aquesta documentació tècnica, d'alt valor afegit, inclou manuals, guies, documents de projecte, plantilles i fitxes.

Suport tècnic i normatiu. L'OCT atén aquells dubtes genèrics dels arquitectes adscrits al TC sobre l'aplicació de normativa tècnica autonòmica i estatal que el SIT no atén, a més d'aspectes relacionats amb els sistemes constructius. L'atenció es presta principalment per correu electrònic. 

Servei d'Informació Tecnològica (SIT). A través d'un conveni amb l'ITEC, el COAC ofereix als col·legiats que tenen contractat el Tram Complementari la possibilitat de realitzar 2 consultes sobre normativa tècnica d'edificació. El servei es presta per correu electrònic, accedint-s'hi des de la pàgina de consultes de l'OCT del web col·legial.

OFICINA DE CONCURSOS

Actualitat informativa sobre concursos i licitacions en curs. L'Oficina de Concursos recull i posa a disposició dels arquitectes que tenen contractat el Tram Complementari una completa base de dades sobre els Concursos i Licitacions públiques catalanes, espanyoles i internacionals, oferint informació sobre les seves bases i dels canvis que puguin donar-se (alertes negatives).

Assessorament jurídic i tècnic. L'Oficina de Concursos assessora els arquitectes que tenen contractat el Tram Complementari sobre aspectes legals i tècnics relatius a les licitacions i concursos. També assessora en relació a qualsevol aspecte que pugui derivar-se i tingui relació amb l’execució, interpretació i altres qüestions relatives als contractes del sector públic.

Butlletí informatiu personalitzat. Els arquitectes amb Tram Complementari es poden subscriure al Butlletí de Concursos, que conté informació actualitzada sobre els concursos del perfil que els interessi (procediment, tema i territori).
 

SUPORT JURÍDIC

Base de dades documental. El COAC posa a disposició dels arquitectes amb Tram complementari la seva base de dades documental que conté recursos i novetats sobre la normativa civil, administrativa i fiscal a tenir en compte per exercir la professió, a més de models de documents i articles informatius de producció pròpia.

Resolució de consultes de caire legal. Els arquitectes tenen a la seva disposició l'equip del suport jurídic del COAC, que els pot assessorar i guiar sobre aspectes legals de l'exercici professional per als quals necessitin suport.

Reclamació extrajudicial d'honoraris. Els advocats del COAC poden donar suport als arquitectes que necessiten dur a terme una reclamació extrajudicial d'honoraris impagats, previa anàlisi de la suficiència de la documentació aportada.
 

SUPORT INFORMÀTIC

Servei de correu electrònic ampliat. Els arquitectes adscrits al Tram complementari disposen d’una capacitat de 6 GB a la bústia de correu.
 

INTERNACIONAL

Atenció personalitzada. Els arquitectes que tenen contractat el Tram Complementari tenen la possibilitat de fer consultes presencials, per correu electrònic o per telèfon al Servei Internacional del COAC, que els orientarà sobre com exercir la professió a l'estranger. Aquesta tasca es fa amb el recolzament de la Xarxa de Corresponsals del COAC, que es composa actualment per més de 30 arquitectes repartits entre els 5 continents. A més, tindran accés a les fitxes dels països i als correus electrònics dels corresponsals, que coneixen l’exercici de la professió al país en el qual treballen.
 
Versió per a imprimirPDF version