Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Certificats i registres curriculars. El Servei de Visat elabora, a petició dels arquitectes que tenen contractat el tram Complementari, certificats a mida de dades de visat que formen part del CV professional dels arquitectes i que requereixen una recerca específica de dades i un tractament diferenciat de les mateixes.

Suport en la resolució de qüestions sobre l'exercici professional. La Secretaria Tècnica dóna suport als arquitectes en aquelles qüestions, dubtes o problemàtiques de major complexitat que requereixen una acció col·legial coordinada. 

Servei d'Informació Tecnològica (SIT). A través d'un conveni amb l'ITEC, el COAC ofereix als col·legiats que tenen contractat el tram Complementari la possibilitat de realitzar consultes gratuïtes sobre normativa tècnica d'edificació.  El servei es presta per correu electrònic, accedint-s'hi des de la pàgina de consultes de l'OCT del web col·legial.         

Suport tècnic i normatiu. L'OCT atén aquells dubtes genèrics dels arquitectes adscrits al tram Complementari sobre l'aplicació de normativa tècnica autonòmica i estatal que el SIT no atén, a més d'aspectes relacionats amb els sistemes constructius. L'atenció es presta principalment per correu electrònic.            

Servei de documentació. Els arquitectes que estan adscrits al tram Complementari tenen al seu abast a través del web col·legial una base de dades documental, gestionada i nodrida per l'OCT, que de forma estructurada facilita a l'arquitecte una visió completa de tota la normativa tècnica vinculada amb la construcció i la rehabilitació d'edificis, i que permet estar al dia de tots els canvis i novetats que es van succeint.

Instruments d'ajuda en la redacció de projectes. L'OCT elabora documents propis que tenen l'objectiu d'ajudar l'arquitecte en el procés de redacció dels seus projectes.  Aquesta documentació tècnica, d'alt valor afegit, inclou manuals, guies, documents de projecte, plantilles i fitxes, tots ells de consulta lliure per als arquitectes que tenen contractat el Tram de Serveis Complementaris.

Actualitat informativa sobre Concursos i Licitacions en curs. L'Oficina de Concursos recull i posa a disposició dels arquitectes que tenen contractat el tram Complementari una completa base de dades sobre els Concursos i Licitacions públiques catalanes, espanyoles i internacionals, oferint informació sobre les seves bases. De la mateixa manera, informa els arquitectes d'alertes negatives. 

Butlletí informatiu diari personalitzat. Els arquitectes en tram Complementari es poden subscriure al Butlletí de Concursos, que es rep diàriament i que conté informació actualitzada sobre els concursos del perfil que els interessa (per procediment, tema i territori).

Assessorament jurídic i tècnic. L'Oficina de Concursos assessora els arquitectes que tenen contractat el tram Complementari sobre aspectes legals i tècnics relatius a les licitacions i concursos. També assessora en relació a qualsevol aspecte que pugui derivar-se i tingui relació amb l’execució, interpretació i altres qüestions relatives als contractes del sector públic.  

Resolució de consultes de caire legal. Els arquitectes tenen a la seva disposició l'equip del suport jurídic del COAC, que els pot assessorar i guiar sobre aspectes legals de l'exercici professional per als quals necessitin suport. Les consultes específiques de caire fiscal i laboral ara per ara no tenen cabuda en aquest servei, tot i que en algunes demarcacions sí que s'ofereixen com a serveis específics, és a dir, de pagament.

Accés a la base de dades documental. El COAC posa a disposició dels arquitectes adscrits al tram Complementari la seva base de dades documental que conté recursos i novetats sobre la normativa civil, administrativa i fiscal a tenir en compte per exercir la professió, a més de models de documents i articles informatius de producció pròpia. Aquesta base de dades està a disposició dels col·legiats a través de l'eina de consulta ubicada al web del COAC.

Reclamació extrajudicial d'honoraris. Els advocats del COAC poden donar suport als arquitectes adscrits al tram Complementari que necessiten dur a terme una reclamació extrajudicial d'honoraris impagats, previ anàlisi de la suficiència de la documentació aportada.

Allotjament pàgines web dels col·legiats. Els arquitectes tenen la possibilitat d'allotjar les seves pàgines web dins la plataforma del COAC.                                                                                                                             

 Tornar a la pàgina anterior

Versió per a imprimirPDF version