Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
RESOLUCIó DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL TEXT DEL REGLAMENT DE VISAT DURANT EL PERíODE D'EXPOSICIó PúBLICA I APROVACIó DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE VISAT DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya