Mosaic de la fàbrica de Nolla

II Congrés Nacional sobre la Ceràmica Nolla

Imatge: 
II Congrés Nacional sobre la Ceràmica Nolla
L’aparició de la Fàbrica de Mosaics Nolla constitueix una de les aportacions més destacables de la història industrial valenciana, senyalant la segona meitat del segle XIX com un punt d'inflexió en la modernització del sector.

Tot i la rellevància del material, aquest no ha sigut –fins a dates recents– objecte d’estudis monogràfics, ni de trobades científiques. Amb l’objectiu de solucionar aquesta situació i fomentar la investigació, ARAE Patrimonio y Restauración, el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN), l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitzen el present Congrés, centrat en el Mosaic Nolla, els resultats dels quals pretenen conformar una sòlida base per als futurs estudis en aquest camp.

Es tracta de la segona edició del Congrés. La primera convocatòria va tenir lloc l'abril del 2015 en el bressol d’aquesta ceràmica, el municipi de Meliana (València). La trobada va reunir uns 50 experts en ceràmica, directors de museus de ceràmica, arquitectes, restauradors, etc.

L'objectiu del II Congrés Nacional de la Ceràmica Nolla és debatre, establir i proposar els possibles enfocaments metodològics, la identificació dels problemes de gestió, els criteris de registre i protecció, les metodologies i estratègies d’intervenció, les línies d’investigació i l’activació i rehabilitació per mitjà de bones pràctiques. 

El Congrés pretén generar intercanvis d'experiències sobre projectes i investigacions que defineixin mètodes, resultats i avanços en matèria de salvaguarda dels terres porcelànics Nolla, així com promoure la col·laboració entre especialistes, investigadors, institucions locals, nacionals i internacionals que permetin un treball en conjunt. 

Més informació al web del Congrés.
Versió per a imprimirPDF version