Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
XXXVIè Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Valors patrimonials i eficiència energètica: conflictes i solucions
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

XXXVIè Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Valors patrimonials i eficiència energètica: conflictes i solucions

És ben sabut que per assolir la imperiosa reducció de la despesa energètica i els seus efectes colaterals cal una dràstica rehabilitació específica dels edificis construïts. La normativa recent ho deixa ben clar i també diu que els edificis protegits en queden exempts. Tanmateix, fa temps que ja s’ha estès per bona part d’Europa —no tant en el nostre país— la voluntat que els edificis amb valors patrimonials no quedin al marge d’aquest corrent que porta a un món més sostenible i, òbviament, més econòmic, amb independència  que la norma hi obligui o no. Amb tot, aquesta voluntat no està lliure d’enormes dificultats, entre les quals el fet que entra gairebé sempre en greus conflictes amb els procediments de millora de l’envolupant, els criteris habituals de disseny de les instal·lacions o la manera d’actuar dels usuaris, tots enfocats fonamentalment a edificis actuals o de nova construcció. El Curset, partint d’experiències pròpies i d’altres professionals i especialistes, té com a objectiu aportar les eines necessàries per analitzar els conflictes i aportar els criteris bàsics per resoldre’ls.

El Curset s’estructura amb un primer dia d’introducció general, on es mostraran diverses experiències sobre el coneixement del comportament energètic i les instal·lacions, sobre els graus de confort dels usuaris i sobre metodologies que ajuden a definir els valors monumentals dels edificis.

Durant els dos dies següents es fomentarà la reflexió a partir de l’anàlisi de les causes de conflictes en casos concrets, i també es presentaran diverses experiències d’actuació que exemplifiquen la diversitat de solucions en el camí de la integració de l’eficiència energètica i la conservació dels valors patrimonials.

El programa inclou la presentació dels resultats inicials del projecte «Millora de l’eficiència energètica dels béns patrimonials immobles: recerca sobre casos reals», dirigit per l’equip organitzador i guanyador d’un premi d’ajut a la recerca des de l’any 2011, amb el finançament del programa Recercaixa. Aquest projecte ha permès a l’equip organitzador establir contactes amb nombrosos professionals i especialistes, tant nacionals com internacionals, per aglutinar les aportacions més rellevants i innovadores sobre la temàtica plantejada, que es presentaran durant les jornades.

El matí del dijous i del diumenge es dedicaran a visitar diverses intervencions en edificis de gran valor patrimonial, amb l’acompanyament dels responsables de les actuacions, per tal de conèixer de primera mà diversos enfocaments.

DIRECTOR

Josep Lluis González Moreno‐Navarro, arquitecte

COORDINADORS

Jordi Morros Cardona, arquitecte
Joan Olona Casas, arquitecte

COL·LABORADORS

Alícia Dotor Navarro, arquitecta
Mariona Genís Vinyals, arquitecta
Mercè Hortalà i Vallvé, arquitecta
Belén Onecha Pérez, arquitecta
Jordi Portal Liaño, arquitecte

REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AADIPA

Marta Urbiola i Domènech, tresorera

Mireia Banadas i Ribas, secretària tècnica

Carpeta

Programa

Pancarta

Diapositiva

Dossier

Dossier de la visita del diumenge

Publicació de les actes

Menú del sopar-refrigeri

Diploma

Acreditació

Web

Versió per a imprimirPDF version