ADJUDICACIó DIRECTORS QUADERNS

Acta del jurat del concurs per a l'adjudicació de directors per als números 271, 272 i 273 de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme