Propers Actes

Els espais buits, una oportunitat

El proper dijous 30 de juliol tindrà lloc la conferència online "Els espais buits, una oportunitat", a càrrec de BB INTERVENCIONS.
PDF version

Jornada: Les apps al sector de la construcció

Fa anys que els telèfons mòbils intel·ligents s'han integrat dins la nostra vida quotidiana i en fem ús les 24 hores del dia. Tenim accés a milers d'aplicacions que ens poden facilitar la vida en l'àmbit laboral. Tanmateix, l'excés d'opcions pot complicar la cerca i es fa difícil distingir entre les que ens poden ser útils i les que no.
PDF version

Campus Profesional On-line: Laterlite

En esta Jornada Técnica On-line del Campus Profesional se presentará un abanico de tecnologías y soluciones ligeras para rehabilitar sin sobrecargar forjados y cubiertas, dedicando una especial atención el refuerzo estructural de antiguos forjados en sus aspectos teóricos y prácticos.
El programa de la jornada es el siguiente:
  • Rehabilitar y construir sin sobrecargar: la importancia de la ligereza en rehabilitación
  • El refuerzo estructural de forjados intermedios: teoría y practico
PDF version

Campus Professional On-line: Laterlite

En aquesta Jornada Tècnica On-line del Campus Professional es presentarà un ventall de tecnologies i solucions lleugeres per rehabilitar sense sobrecàrrega forjats i cobertes, dedicant una especial atenció al reforç estructural d'antics forjats en els seus aspectes teòrics i pràctics. 
El programa de la jornada és el següent:
Rehabilitar i construir sense sobrecarregar: la importància de la lleugeresa en la rehabilitació
PDF version

Jornada: Dos edificis plurifamiliars d’estructura de fusta

El proper 18 de juny, l'AuS organitza una jornada dedicada a 2 edificis plurifamiliars d’estructura de fusta que estan actualment en construcció.

El programa és el següent:

18:30 h Presentació a càrrec de Toni Escudé, vocal d'AuS
PDF version

Campus Profesional On-line: Bioeconomic

En esta Jornada Técnica On-line del Campus Profesional, se analizaran distintas soluciones técnicas, poniendo énfasis en las condiciones de confort térmico, la protección solar, el bienestar de los ocupantes y la prevención de riesgos de contagio a través de la ventilación con soluciones técnicas, casos prácticos y de éxito ya aplicados en temas de calidad del aire interior mediante BIM.
 
Una ventilación adecuada, con un mayor grado de suministro de aire fresco, el uso de los tipos de filtros de partículas de aire correctos y u
PDF version

Campus Professional On-line: Bioeconomic

En aquesta Jornada Tècnica On-line del Campus Professional s'analitzaran diferents solucions tècniques, posant el focus d'atenció en les condicions de comfort tèrmic, la protecció solar, el benestar dels ocupants i la prevenció de riscos de contagi a través de la ventilació, amb solucions tècniques, casos pràctics i d'èxit ja aplicats en temes de qualitat d'aire interior mitjançant el BIM.
PDF version

Jornada tècnica sobre finançament per a projectes de recerca

L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC) organitza la Jornada Tècnica "Hem localitzat els diners!", que tindrà lloc el dijous 18 de juny de 16 a 20:30 h, i anirà a càrrec d'Arantxa Giner.

Objectius de la jornada:

- Conèixer les característiques dels diferents programes i subvencions de la UE
- Identificar oportunitats de col·laboració amb altres empreses i universitats
PDF version

Campus Profesional On-line: Bioeconomic

En esta Jornada Técnica On-line del Campus Profesional se analizaran distintas soluciones técnicas con casos prácticos y de éxito ya aplicados en temas de calidad de aire interior según los parámetros del CTE DB HE. 
PDF version

Campus Professional On-line: Bioeconomic

En aquesta Jornada Tècnica On-line del Campus Professional s'analitzaran diferents solucions tècniques, amb casos pràctics i d'èxit ja aplicats en temes de qualitat d'aire interior segons els paràmetres del CTE DB HE.
PDF version

Pàgines