Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CERTIFICATS 

Si ets arquitecte/a, 
Els certificats del COAC per a licitacions d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA substitueixen el document acreditatiu de la garantia provisional. El certificat únicament es podrà emetre a nom de l'arquitecte col·legiat i societats inscrites al COAC. Només es pot sol·licitar en el cas de licitacions obertes o restringides, convocades per Infraestructures, sempre i quan la quantia, per arquitecte o societat i per procediment, no superi els 30.050,61 euros.
En licitacions on l'import de la garantia provisional superi aquesta quantitat, el COAC lliurarà un certificat que respondrà per 30.050,61 euros, havent, l'arquitecte, d'aconseguir la resta de la quantia a través d'alguns dels mitjans que Infraestructures consideri suficients. En cas de trobar-se amb problemes informàtics, es pot enviar la sol·licitud a Secretaria.  

Recollida telemàtica: Els certificats es podran descarregar telemàticament si el sol·licitant disposa de signatura electrònica del COAC o DNI electrònic. Dins l'aplicació de la SOL·ICITUD DE CERTIFICATS s'informa de la data límit exacta per poder sol·licitar els certificats d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb recollida telemàtica. 
Solament es poden obtenir certificats online amb Internet Explorer, afegint “coac.net” com a lloc de confiança i  el navegador amb “vista de compatibilitat”.

Recollida presencial: Es poden recollir personalment a la demarcació, delegació o oficina seleccionades, o delegar en una altra persona, cas en que s'haurà d'emplenar i signar l'autorització. Per recollir personalment el certificat a la seu de Barcelona (Plaça Nova 5), es recomana demanar-lo amb la suficient antelació (aprox. 72 h). Contacteu abans amb les secretaries respectives de les demarcacions i delegacions per conèixer amb quina antelació l’heu de demanar.

Si vostè és client d'un arquitecte o usuari d'un edifici i necessita un certificat haurà de sol·licitar-lo per escrit

Demarcacions del COAC:
Barcelona: Plaça Nova 5 tel. 933067803  secretaria@coac.cat
Tortosa: Berenguer IV, 26, pral. tel. 977441972 secr.tor@coac.cat
Girona: Plaça Catedral 8 tel. 972412891 secre.gir@coac.cat
Lleida: Canyeret 2 tel. 973228921  junta.lle@coac.cat
Tarragona: Sant Llorenç 20-24 tel. 977249367 secr.tar@coac.cat