El COAC participa en la constitució de la Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial

El COAC participa en la constitució de la Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial

Imatge: 
© Associació Intercol·legial
La presidenta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, va participar el passat 4 de juny en la constitució de la Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial, junt amb més de 20 representants de diversos col·legis professionals. Aquesta comissió, presidida per Núria Carrera, degana del Col·legi de Treball Social, està impulsada per la Junta Directiva de la Intercol·legial.

En la primera reunió de la Comissió es va proposar definir detingudament els conceptes d'igualtat i paritat, cobrir accions formatives de gènere, treballar la conciliació i la possible creació d'espais de suport a les dones al web col·legial, entre altres. 

Una comissió amb un important paper en la lluita contra les desigualtats
El gran nombre de professionals que representa la Intercol·legial, més de 100 corporacions i uns 200.000 col·legiats i col·legiades, li atorga un important paper en la lluita contra les desigualtats per raó de gènere. En aquest sentit, els objectius de la nova Comissió són: 

- Donar visibilitat al paper desenvolupat per les dones professionals en la societat actual i, en especial, en l’àmbit dels col·legis professionals i de llurs òrgans de govern. 

- Formular estratègies comunes per a la promoció de les dones en tots els àmbits professionals i per al foment de polítiques de paritat i d’igualtat, amb especial atenció a qüestions com la bretxa salarial. 

- Promoure activitats de networking interprofessional entre dones professionals de diferents àmbits d’activitat. Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o qualsevol altra activitat formativa relacionada amb els fins de la Comissió. 

- Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit propi de la Comissió entre les diferents Corporacions membres de l’Associació Intercol·legial.
19/06/2018
Tornar