El COAC amplia les bonificacions a la quota col·legial

El COAC amplia les bonificacions a la quota col·legial

Imatge: 
© Pixabay
Amb la voluntat de donar suport als arquitectes amb baixa mèdica llarga així com els arquitectes que es troben en situació de dificultat econòmica, el COAC ha incorporat dues noves bonificacions a la quota col·legial.

Es tracta de la bonificació per baixa mèdica de llarga durada —aplicable en els casos de baixa mèdica superior a 60 dies— i la bonificació per ingressos baixos —per a col·legiats que, malgrat tenir uns ingressos superiors als requisits de la bonificació social, es troben amb dificultats per poder pagar la quota col·legial.

La primera bonificació ja es pot sol·licitar, i la segona serà d’aplicació a partir del tercer trimestre de l’any.

Reducció aplicada
En el cas de la bonificació per baixa mèdica de llarga durada, la quota col·legial serà de 12 € per trimestre, el que suposa més del 80% de reducció. En relació al tram de serveis complementaris, l’import també serà bonificat, quedant en 18 € per trimestre (un 50% de reducció).

Pel que fa a la bonificació per ingressos baixos, la quota col·legial serà de 47,25 € al trimestre, que correspon a un 25% de reducció. El tram de serveis complementaris en aquest cas també té una bonificació del 25%, quedant en 27 € per trimestre.


Com sol·licitar les bonificacions
Per sol·licitar les bonificacions cal enviar el formulari i la documentació necessària a la la Secretaria del Col·legi. Aquesta documentació la podeu descarregar des de la pàgina web de la Secretaria del COAC.

Bonificacions col·legials
Us recordem que el COAC contempla un seguit de bonificacions per a arquitectes en diferents situacions:

· Que inicien l’activitat laboral
· Jubilats
· Que es troben en situació d’incapacitació per a l’exercici professional
· Que estudien o bé treballen a l’estranger
· Que estan en situació d’atur
· Que no exerceixen la professió per compte propi
· Que han estat mares o pares recentment

També existeix una bonificació a les societats d’arquitectura (segons el seu volum).

Més informació i consulta de dubtes
Consulteu quotes col·legials aplicables el 2019 així com les bonificacions i criteris de sol·licitud i validesa.
Consulteu el document de sol·licitud de bonificació de quota per baixa mèdica de llarga durada.
18/01/2019
Tornar