Dones revestint i pintant casa

Ajuts a la Cooperació local i internacional

Contribuir a la millora de les condicions de vida de comunitats o grups de població desfavorits mitjançant la Cooperació és una ferma voluntat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya davant la seva responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, l’any 2013 el COAC va iniciar la convocatòria anual d'un concurs per a la concessió d'ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament local i internacional relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme. 

Poden optar a aquests ajuts les associacions, ONGs, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que treballin en el camp de la cooperació al desenvolupament local i/o internacional i comptin per a això amb arquitectes col·legiats entre els seus col·laboradors, siguin assalariats, voluntaris o amb contracte de prestació de serveis professionals. 

Per a la concessió d'aquests ajuts, el COAC destina cada any el 0,7% del pressupost d'Òrgans Centrals.