Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Resum jornada "El FM als centres penitenciaris" 13-OCT

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 13 d’octubre de 2016 es va celebrar l'acte 'El Facility management i l’arquitecte. Model de gestió integral i eficient dels espais construïts', al Centre Penitenciari de Mas d’Enric, a El Catllar.  Aquest era el tercer acte organitzat pel Grup de Treball de Facility Management del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el va inaugurar Amand Calderó, Director General de Serveis Penitenciaris i Pere Castelltort, secretari de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Calderó va donar a conèixer quins són els principals objectius de la política penitenciària i quina relació té aquesta activitat amb les infraestructures penitenciàries on es desenvolupa aquesta tasca. Va explicar que l’any 1984 la Generalitat va assumir les competències en matèria penitenciària i des de llavors el sistema penitenciari de Catalunya ha anat adaptant-se a una profunda transformació qualitativa del país, tant pel que fa a la dotació i preparació del seu personal com pel que fa a una adequada inversió en matèria d’infraestructures, fent front a les actuals necessitats de places penitenciàries i a l’obsolescència d’alguns dels actuals equipaments penitenciaris.

Atès que els equipaments penitenciaris són una peça cabdal del sistema penitenciari, en tant que instrument necessari per a dur a terme les actuacions que la Generalitat de Catalunya ha d’implementar per tal d’assolir de manera eficaç les funcions de reeducació, de reinserció social i de retenció i custòdia, un dels aspectes més destacats en aquest procés de millora ha estat l’impuls per construir nous Centres Penitenciaris ajustats a les necessitats actuals. El Centre Penitenciari de Mas d’Enric, a El Catllar (Tarragona), n’és un excel·lent exemple.

Els nous Centres Penitenciaris s’han construït amb la voluntat de donar resposta als principis de rehabilitació i reinserció dels interns a la societat un cop complides llurs penes, sense abaixar la guàrdia en aquells aspectes de seguretat que incideixen en la seva retenció i custòdia.

S’ha buscat, també, integrar aquestes grans infraestructures al seu entorn minimitzant el seu impacte ambiental i social, emplaçant-los propers als nusos de comunicacions i millorant-ne l’accessibilitat en distància i en temps als nuclis importants de població. S’ha tingut especial cura, també, en dotant-los de tots els serveis necessaris que permeten desenvolupar-hi una vida col·lectiva organitzada i una convivència ordenada.
En definitiva, el Departament de Justícia assegura que segueix avançant en aquest camí per dotar-se d’una organització i d’unes infraestructures ajustades a les actuals necessitats del nostre país.

En Pere Castelltort es va centrar en explicar els objectius del Congrés d’arquitectura 2016 i quin és el paper que hi juga el Facility Management, una especialització de futur dins de l’arquitectura que està experimentant un gran creixement.

En tots els actes es presenta la visió del Facility Manager de la propietat, de l'empresa de serveis de gestió i de l'arquitecte autor del projecte, incorporant una visió del Facility Management més llunyana i externa a la infraestructura on se celebra l'acte. En aquesta jornada a Tarragona, la visió externa la va aportar l’arquitecte Rogelio Jiménez, arquitecte coordinador de l’oficina de projectes de l’Ajuntament de Tarragona, que va parlar de la gestió de les infraestructures dels Jocs de Tarragona 2017.

La visió del Facility Management de la propietat la van donar Rafael López i Jordi Pons, que van subratllar la importància d’actuar des d'un inici en el procés, ja que són "processos de molts anys i la visió integral i transversal del Facility Management permet que les infraestructures donin els serveis necessaris a l'organització que en fa ús alhora que s’aconsegueixen eficiències de tot tipus, que al final es traslladen a eficiències econòmiques que asseguren tots els serveis adequats".

La visió de l’empresa de serveis la va donar Jordi Gaspà Ferrater, delegat a Tarragona de l’empresa superficiària, que es va centrar a detallar quines són les magnituds i les eficiències d’aquest model de gestió en general i com desenvolupen els seus serveis al Centre Penitenciari de Mas d’Enric.

La visió de l'arquitecte autor del projecte la va donar en Roger Páez, que va subratllar la importància de tenir molt en compte el factor temps en totes les decisions a l’hora d’enfocar un projecte com aquest. Va ser ell mateix qui va explicar en la posterior visita a un mòdul de vida com s’hi desenvolupa la vida dels interns.
En definitiva, es va debatre entorn d’un model d’excel·lència de política penitenciària, arquitectura i gestió integral i transversal d’infraestructures que resol necessitats complexes i que dóna respostes satisfactòries.

El darrer acte dins del Congrés d'Arquitectura entorn del Facility management se celebrarà el 10 de novembre a l’auditori de la Ciutat de la Justícia, a Barcelona, on es debatrà sobre la gestió d’aquesta gran i complexa infraestructura pública.

Actes anteriors

El Faclity Management és una especialitat que gestiona de manera integral i transversal els espais construïts i tots els seus serveis, des de l’inici del seu programa funcional fins la seva explotació, passant pel seu projecte i construcció. La difusió i el coneixement d’aquesta especialització és condició indispensable per a la seva implantació exitosa, tant des del punt de vista de l’activitat de l’arquitecte com de les necessitats de la nostra societat.

El passat mes de març es va celebrar el primer acte a l'Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya on es va debatre a l'entorn del Facility Management a les administracions de Catalunya. El mes de juliol es va celebrar la segona jornada sobre la matèria, que es va centrar en el model de gestió de l’espai construït d'ús públic de Barcelona. El passat 21 de setembre, a l’edifici de Sta. Caterina, seu de la Delegació territorial del Govern de la Generalitat a Girona, es va dur a terme la tercera sessió, en torn a la gestió del conjunt d'edificis de la Delegació. Aquest va ser el primer de tres actes on es proposa debatre sobre la gestió de grans infraestructures pel que fa a aquesta especialització de l'arquitecte: el Facility management.
16/10/2016
Tornar