Decret 75/2020 de turisme de Catalunya
El Decret 75/2020 de turisme de Catalunya integra la normativa turística d'aplicació a Catalunya. (DOGC 06/08/2020).
Regula, entre d'altres, els requisits turístics i de serveis mínims per tal de classificar les diferents tipologies d’allotjaments turístics: establiments d'allotjament turístic, habitatges d’ús turístic, allotjaments singulars i llars compartides.

Deroga, entre d’altres: el Decret 159/2012 d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
Versió per a imprimirPDF version