Missatge d'estat

Submissions for this form are closed.

Grup de treball informàtica | ofimàtica a baix cost

Arquitectes del Grup de Treball d'Informàtica del COAC parlen sobre les aplicacions que trobem al mercat per a qüestions relacionades amb la gestió del despatx. La jornada s'estructurà en 3 blocs temàtics: Primer es presenten diverses opcions de software d'ofimàtica, i els avantatges i desavantatges més destacats de cada aplicació. Es parla sobre paquets de pagament, com l'Office 365 de Microsoft, i sobre alternatives gratuïtes, com el paquet G Suite, de Google, les apps de Microsoft Office Online i altre software lliure com Libreoffice i Openoffice.

Seguidament, se centra en el PDF. A banda d'Adobe Acrobat, s'expliquen els avantatges i funcionalitats d'aplicacions alternatives com PDF Studio, PDF Creator i PDF Architect.

Finalment, parlem sobre el núvol i la gestió de fitxers quan volem treballar en xarxa. Aplicacions com Dropbox, Google Drive i One Drive, de Microsoft. A més de tractar sobre les diferents alternatives de software i les seves particularitats, també tractant qüestions generals com les llicències de lloguer i les actualitzacions.

Les intervencions van a càrrec dels arquitectes Carles Cabellos, Joan Carles Gavaldà i Xavier Susín, membres del Grup de Treball d'Informàtica del COAC i Sergi Flores, arquitecte del Servei de Visat del Col·legi.

Microsoft Office

Google Suite

LibreOffice

PDF

Emmagatzematge en el núvol

Google Drive

Recupera la sessió completa en vídeo:
21 de febrer de 2018