DOCUMENTS INFORMATIUS DE GESTIó DE RESIDUS

Aquestes publicacions van ser realitzades per l'ITEC al 1995. En elles trobareu metodologia per a l'avaluació i la valorització dels residus, entre d'altres, que malgrat la seva antiguitat encara continua tenint interès