Eina de càlcul del DB HR

Eina de càlcul per a l'opció general del DB HR "Protecció contra el soroll" 

Eina elaborada pel Ministeri de Fomentabril 2014.