ELECCIONS 2018 - VOTACIó SEGONS INSCRIPCIó

Esquema explicatiu del que es pot votar a les eleccions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del 2018 segons la inscripció territorial de cada elector.