Imatge: 
© Andrés Flajszer

Escola d'Estiu. Interpretació dels càlculs estructurals

El proper 27 de juny s’inicia el nou curs de l'Escola Sert "Interpretació dels càlculs estructurals", dirigit a arquitectes, enginyers, graduats i altres professionals de la construcció interessats en el disseny i càlcul estructural, així com en les seves comprovacions i revisions. 

Objectiu

Establir els criteris estructurals bàsics necessaris per a la revisió dels resultats obtinguts de programes informàtics que “calculen” estructures d’edificació.

El contingut

El curs s'estructura en 5 jornades, on s’exposaran de manera breu les aplicacions comercials més utilitzades, analitzant els pros i contres de la seva utilització. També es parlarà dels criteris conceptuals i pràctics que permeten l'anàlisi, des de diferents punts de vista, dels resultats obtinguts informàticament en el càlcul de pòrtics d'edificació de formigó armat.

Durant les classes, es combinarà l'exposició teòrica dels continguts amb la realització d'exemples i exercicis pràctics

Recordem que, com a la resta de cursos de l'Escola d'Estiu, els col·legiats gaudeixen d'un descompte especial del 50%.

Versió per a imprimirPDF version