Imatge: 
© Enfo

Debat: Noves fórmules d'accés a l'habitatge

La Delegació del Vallès organitza, el proper 16 d'octubre a partir de les 18.30 h, el debat "Noves fórmules d'accés a l'habitatge" a la seu de l'ETSAV (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès).

Debatrem i reflexionarem sobre l'habitatge assequible i els diferents models possibles a dia d'avui.

L'objectiu és donar una visió global del tema i abordar-lo amb profunditat, i per a això comptarem amb la presentació d'experiències consolidades i d'altres en gestació per assolir nous models de futur i noves formes de treball dels arquitectes:

- Cooperativisme d'habitatge en ús i altres models.
    A càrrec del Sr. David Guàrdia, president de Sostre Cívic.

- Ressò (projecte de l'ETSAV, sobre cohabitatge a Rubí).
    A càrrec dels membres del projecte Ressò.

- El GATCPAC i el Decret del 37 sobre municipalització dels habitatges.
    A càrrec del Sr. Miquel Fernández, professor al Departament de Sociologia de la UAB i la Sra. Maribel Cadenas, antropòloga i arquitecta urbanista.

- Les entitats financeres i com respondran als nous models.
    A càrrec de la Sra. Anna Guanter, arquitecta i directora d'Innovació Immobiliària a Solvia.

- El cas del 30% de Barcelona. 
    A càrrec del Sr. Roger Clot, arquitecte i assessor de la Tinença d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Acte presentat per Josep Milà, arquitecte i membre del Grup de Treball del Vallès.

Si esteu interessats a assistir a aquest debat escriviu-nos a valles@coac.cat

Versió per a imprimirPDF version