Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
oficina

Nova convocatòria d'ajuts a autònoms, microempreses i cooperatives per al manteniment de l’ocupació

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts ‘Ocupació + Transformació’, que consisteix en el pagament de 5.000 euros a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats o socis treballadors, amb l'objectiu d'oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 7,1 milions d’euros, i les sol·licituds es poden realitzar fins al dia 28 de febrer a les 15 h.

Poden sol·licitar l’ajut:

- Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica:
·Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.
·Amb un centre de treball a Catalunya.
·Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.

- Les cooperatives i les societats laborals:
·Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut.
·Amb un centre de treball a Catalunya.
·Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.
·En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Les entitats beneficiàries es comprometen a:

- El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre/s de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.
- En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre/s de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
- La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.
- L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.

Per a més informació i per tramitar la sol·licitud, consulteu la pàgina de la Generalitat.

24/02/2023
Tornar