Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents