Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Per accedir al document feu clic aquí