DB HS-6 Protecció contra l'exposició al radó
DB HS-6 Protecció contra l’exposició al radó del Codi Tècnic de l’Edificació.
RD 723/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació i potseriors modificacions. (BOE 27-12-2019)
Versió per a imprimirPDF version