Presentació de l'Oficina de Paisatge

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ofereix els serveis de l'Oficina de Paisatge.

La vocació d'aquesta plataforma és avançar en tres eixos principals: la coordinació de la Biennal Europea de Paisatge, la presència en l'Observatori del Paisatge i els serveis que la mateixa Oficina pogués oferir als col·legiats.

Després d'haver consolidat el lideratge de la Biennal Europea de Paisatge i reforçat l' estret vincle amb l'Observatori del Paisatge, hem decidit centrar-nos en la presentació pública de l'Oficina de Paisatge.

És per això, que us presentem el blog de notícies, que és en un instrument de trobada, comunicació i difusió per als professionals del paisatge i l'urbanisme.

http://paisatge.tumblr.com/