Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Suport per a la conciliació laboral
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El servei de suport per a la conciliació laboral dels col·legiats amb fills menors té per objectiu facilitar la jornada laboral i la familiar dels beneficiaris durant els períodes de manca d’obertura de les escoles per l’excepcionalitat de la COVID-19. Aquest servei forma part de la Línia Estratègica Assistencial.

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats que es trobin en situació d’actiu professional o baixa per COVID-19 i tinguin infants a càrrec entre 0 i 12 anys.

Aportació del SOC COAC

• L’aportació màxima serà de 75 hores.
• En cas de tenir ja contractat un servei de cura dels fills, es valorarà la possibilitat de traspassar l'ajut en hores en suport econòmic (50% del cost total d’hores amb un màxim de 1.200€).

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors a 14.000 € bruts*.
• Només pot fer la sol·licitud la persona col·legiada que requereix l’ajut.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 817/2021, aprovat el 4 de febrer del 2020.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament omplert.
• Informe de vida laboral actualitzat. Es pot sol·licitar telefònicament al 901 50 20 50 de la Tresoreria de la Seguretat Social o bé a la pàgina web.
• Justificant de baixa laboral per COVID-19.
• Fotocòpia del llibre de família on consti el nombre de fills que es troben a càrrec.
• Certificat de reconeixement del grau de discapacitat, si s’escau.
• Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
• Document fiscal que s’adjunta degudament omplert (Model 145).

Incompatibilitats
• Només és compatible amb el servei de suport psicològic.
Versió per a imprimirPDF version