Què hem de fer si ens rebutgen una prestació sanitària

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Els arquitectes, encara que disposin d'un sistema de previsió social que no sigui la Seguretat Social sinó HNA, tenen dret a totes les prestacions sanitàries i per medicaments dispensades per la Seguretat Social i per l'Institut Català de la Salut, d'acord amb la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària i el Reial Decret 1192/2012*.

Tràmits a fer si us han denegat una prestació
Si encara no disposeu de targeta sanitària o bé si recentment, tot i presentar-la, us han rebutjat alguna prestació —principalment medicaments—, hauríeu de fer el següent:

En primer lloc, adreçar-vos a l’Oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més propera al vostre domicili i tramitar la sol·licitud de reconeixement del dret a la assistència sanitària. Caldrà omplir un formulari. A l'Oficina us facilitaran el document de reconeixement d’aquest dret, o bé us l'enviaran a casa.

Amb el document de reconeixement del dret a l’assistència sanitària que haureu rebut de l'INSS, podreu obtenir la targeta sanitària corresponent al Centre d’Atenció Primària (CAP) que us correspongui per domicili. Podeu conèixer quin és trucant al 061 (Sanitat respon) o bé consultant aquí  


(*) Prestacions totals sempre que els ingressos no siguin superiors a 100.000 euros anuals, cas en què podeu veure-us obligats a realitzar pagaments per obtenir aquests drets.
22/08/2017
Tornar