Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Autoconsum d'energia elèctrica.

Nova normativa que regula les condicions d’autoconsum d’energia elèctrica

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 6 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Aquesta normativa és d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica que estiguin connectades a les xarxes de transport i distribució.

Entre els aspectes més rellevants del seu contingut, cal destacar:

- S’habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu obrint la porta de les instal·lacions d’autoconsum a les comunitats de propietaris i altres. (Fins ara l’autoconsum havia de ser individual connectat a una xarxa interior).

Així mateix, i a efectes d’autoconsum, es defineix la instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a les mateixes, que ha de permetre realitzar l’autoconsum tant en instal·lacions de generació ubicades en el mateix edifici com a altres ubicades en edificis propers

- Es classifiquen i es defineixen les diferents modalitats d’autoconsum: sense excedents, en les quals és necessari un dispositiu que impossibiliti la injecció de l’excedent a xarxa, o amb excedents, aquelles que poden injectar energia a la xarxa de distribució i transport.

- En el supòsit d’excedent d’energia elèctrica que s’aboca de forma instantània a la xarxa perquè no s’autoconsumeix, el RD permet –segons les condicions de la instal·lació i la potència de la mateixa– que es compensi a la factura del consumidor o bé es vengui al preu del mercat elèctric.

En particular es defineix una modalitat de compensació simplificada per a les instal·lacions d’autoconsum individuals i/o col·lectives que compleixin les prescripcions descrites en el RD: font d’energia primària d’origen renovable i potència ≤ 100kW, entre d’altres. En aquestes instal·lacions es podrà compensar el valor de l’excedent de l’energia generada a la factura del consumidor.

-  El RD contempla una simplificació dels tràmits administratius així com del seu registre.

Per altra banda, també es modifica la ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, REBT (RD 842/2002), per tal que estigui en concordança amb el nou RD.

Accés al RD 244/2019
15/04/2019
Tornar