Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Modificació del CTE

Aprovada una modificació del CTE per a la construcció d'edificis més sostenibles

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 20 de desembre, el Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Els canvis introduïts permetran avançar cap a un parc d’habitatges més sostenible i eficient, ja que es contemplen millores en camps vinculats a la salut, el confort i la seguretat.

[ATENCIÓ]: La suspensió dels terminis administratius que estableix el RD 463/2020 en relació a l'estat d'alarma generada per la crisi sanitària de la COVID-19, també s'aplica al RD 732/2019 de modificació del CTE. Això suposa la suspensió dels seus terminis transitoris, tant pel que fa a l’inici de les obres amb llicència atorgada sense necessitat d’adaptar-se a les modificacions del CTE, com pel termini de 6 mesos per a l’aplicació voluntària en els projectes. El termini es reprendrà un cop finalitzi l'estat d'alarma. Més informació


Els principals canvis són els següents:

· Revisió del document DB-HE per adaptar-lo a la normativa europea. D’aquesta manera, es revisen a l’alça els valors mínims d’exigència energètica i s’actualitza la definició de consum energètic gairebé nul (NZEB). La política fomenta l’ús de tecnologies més eficients i sostenibles per garantir un màxim confort i una reducció del consum energètic.

·  Creació de la nova secció HS 6 de protecció davant del gas radó, que defineix les mesures de protecció a aplicar als edificis davant el gas radó.

· Modificació del document DB SI (Seguretat en cas d’incendi), que obliga a millorar els tancaments exteriors per respondre a les noves exigències en matèria d’eficiència energètica i que, a la vegada, limitaran el risc de propagació del foc a l’exterior.

· Actualització de les referències a normatives en els documents bàsics del CTE.

La modificació va entrar en vigor el passat 28 de desembre del 2019, dia següent de la seva publicació al BOE.

Terminis transitoris d’aplicació:
Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:

- sol·licitada amb anterioritat al 28-12-2019: no els hi és d’aplicació.

Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 732/2019.

- sol·licitada a partir del 28-12-2019 fins al 27-06-2020: és d’aplicació voluntària.

Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 732/2019.

- sol·licitada a partir del 28-06-2020: és d’aplicació obligatòria.

En aquests moments, des de l’OCT s’està estudiant el contingut d’aquesta Reial Decret i els aspectes més rellevants que suposa la modificació.
Properament ampliarem aquesta informació.


Tornar