Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El COAC fixa el nou Mòdul Bàsic per al 2018

Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2018, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic en 492 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0135. Aquest índex i el nou mòdul bàsic, amb efectes per als treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, entrarà en vigor l'1 de gener de 2018.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització (Ca):  1,79
Factor d'actualització (Fa):       10,78
Coeficient d'actualització (Ka):  1,46


Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització al web de visat.


27/12/2017
Tornar