Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Reacció al foc dels cables elèctrics. Prescripcions obligatòries a partir de juliol

Els cables elèctrics estan afectats per la Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE, que obliga a col·locar el logotip de marcatge CE, i el Reglament de Productes de la Construcció –Reglament (UE) 305/2011–, que obliga a presentar la Declaració de Prestacions dels productes de construcció (DdP) i el marcatge CE complet.

El proper 1 de juliol de 2017 finalitza el període voluntari d’aplicació de la Norma Europea Harmonitzada, UNE-EN 50575:2015 “Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcción sujetos a requisitos de reacción al fuego”. Això comporta que, a partir d’aquesta data, es fa obligatori per als cables elèctrics el marcatge CE amb la seva prestació de reacció al foc, prestació que es determinarà a partir dels assajos de reacció al foc de la nova norma harmonitzada (classificació de reacció al foc segons Euroclasses).

Les característiques de comportament davant del foc dels cables elèctrics per tal de minimitzar la seva contribució a la propagació de l’incendi es determina des de diferents reglamentacions (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament de Seguretat contra incendis en establiments Industrials, etc.)

A efectes pràctics, i pel que fa a l’exercici de la professió, es modifiquen les actuals exigències  (cables no propagadors de l’incendi i amb emissions de fum i opacitat reduïda, o bé, cables no propagadors de la flama) i se’n fixen de noves: caldrà que portin el marcatge CE i la prestació de reacció al foc es faci segons els nous assajos harmonitzats. En la nova classificació, basada en les Euroclasses, la nomenclatura que s’utilitza per definir la prestació de reacció al foc dels cables elèctrics és del tipus Cca-s1b,d1,a1, o similar.

Des de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC s’ha preparat un document amb informació més detallada sobre el tema, disponible per als col·legiats.

Així mateix, l’OCT està adequant els documents d’ajuda del COAC de justificació del REBT a les noves prescripcions i, en breus, s’informarà de la seva modificació.
25/05/2017
Tornar