CARTA DE PAGAMENT PER ALS TRÀMITS DE VISAT

Visat: sol·licitud de la carta de pagament

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En el Portal de Tràmits de Visat la modalitat de pagament per defecte és la domiciliació al compte col·legial de l’arquitecte, amb independència de si la factura s’ha demanat a nom del tècnic o a nom del client.

Per als casos en què es vulgui fer el pagament per transferència bancària, des de la mateixa pantalla de l’expedient es pot consultar tant l’import com el número de compte al qual cal fer el pagament.

Si ho desitgeu, podeu sol·licitar el PDF de la carta de pagament, que pot ser útil sobretot per als casos en què sigui el client qui hagi de fer el pagament de l’import.

Per fer-ho, cal que envieu un correu electrònic a l'oficina de visat corresponent (consulta aquí les adreces) indicant a l'assumpte del correu "carta de pagament" i el número de l'expedient de referència.

Podeu veure aquí un model de carta de pagament.
9/05/2019
Tornar