Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Contractes de dret privat 2019

- Contracte entre el COAC i l’empresa SOFT TEAM SYSTEMS, SL, per adaptar l’aplicació de IITs del COAC a fi de poder incorporar-hi nous ajuntaments i concretament l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

- Contracte entre la Demarcació de Barcelona del COAC i l’empresa ENZYME ADVISING GROUP, per l’auditoria, adaptació i transició de les aplicacions.net a la nova Demarcació de les comarques Centrals.

- Contracte entre la Demarcació de Barcelona del COAC i l’empresa ENZYME ADVISING GROUP, per l’auditoria, adaptació i transició de l’aplicació de secretaria virtual del COAC i dels sistemes CAS i Login Web (Drupal) per a la incorporació de la Demarcació de les Comarques Centrals.

- Contracte entre la Demarcació de Barcelona del COAC i l’empresa WMARK SOFTWARE ESPANA, SA, per a la realització de treballs necessaris d’integració de la nova Demarcació de Comarques Centrals als sistemes de gestió del COAC pel que fa a Java: Visat /Documenta / Interfícies (APls i WS).

- Contracte entre el COAC i l’empresa SEIDOR CONSULTING, SL per a l’elaboració d’un diagnòstic i pla d’evolució de les TI del COAC.

- Contracte entre el COAC i la Fundació Agbar per la cessió de caràcter temporal de la Sala Àgora del Museu Agbar de les Aigües pel sopar oficial del XLI Curset “Jornades Internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic: Camins d’Aigua, Restauració i ús del Patrimoni Hidràulic.

- Contracte marc entre el COAC i NECSIA IT CONSULTING, SL per a la prestació del servei de consultoria en seguretat informàtica.

- Contracte entre el COAC i QUALITA SOLUTIONS & CONSULTING, SL, per al manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’aplicació JD Edwards Enterprise One versió 9.1 de Oracle.

- Contracte mercantil de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i l’arquitecta Adriana Vázquez per les tasques de suport en relació a la catalogació de l’arxiu Bosch i preparació d’exposició amb material catalogat.

- Pròrroga del contracte de prestació de serveis entre el COAC i l’ITeC per l’assessorament tècnic als arquitectes col·legiats durant l’any 2019.

- Contracte entre el COAC i Patrícia González Margalef per la catalogació de l’arxiu professional de Josep M. Fargas i Enric Tous.

- Contracte entre el COAC i Xavier Cristobal per la prestació de serveis com a visador extern al Departament de Visats/IIT.

- Contracte entre el COAC i Júlia Marco Creixell per la col·laboració en la coordinació dels diferents actes que s’organitzaran al voltant de la Setmana de l’Arquitectura 2019.

- Contracte de prestació de servis entre el COAC i Mireia Torres com a visadora externa al Departament de IIT.

- Contracte entre el COAC i OPEN EVIDENCE, SL per l’enquesta als col·legiats sobre el servei de llicències de l’Ajuntament de Barcelona i el servei d’IITs del COAC.

- Contracte entre el COAC i OPEN EVIDENCE, SL per a comparació entre les enquestes de CSCAE i COAC sobre l’estat de la professió i per a la realització d’enquesta sobre els IIT de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Contracte entre el COAC i Jaume Prat i Ortells per ocupar-se dels continguts culturals que el COAC treballa a les seves Xarxes Xocials.

- Contracte entre el COAC i els càrrecs de confiança 2019.

- Contracte entre el COAC i VMARK SOFTWARE ESPAÑA, SA pel desenvolupament del nou sistema de consolidació d’ingressos, (introducció en el JDE del COAC dels ingressos rebuts als comptes bancaris del COAC-facturació OCTAVIA).

- Contracte de prestació de serveis professionals entre el COAC i el Sr. Alfredo Lérida com a visador extern pel Departament de IIT.

- Contracte entre el COAC i ROCA JUNYENT, SLP, per la renovació de la contractació dels serveis jurídics externs del COAC.

- Contracte entre la Demarcació de Girona del COAC i l’empresa GBT Spain,SLU, pel lloguer de l’Aula de Formació i Sala d’Exposicions de la Demarcació per un acte empresarial el 14 de març del 2019.

- Contracte de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i l’arquitecta Dana Palmada Castells per tal de realitzar les tasques de responsable de les activitats col·legials a la Delegació de l’Alt Empordà.

- Contracte de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i l’arquitecte Francesc Baquer Font per tal de realitzar les tasques de responsable de les activitats col·legials a la Delegació Garrotxa-Ripollès.

- Contracte de prestació de serveis entre la Demarcació de Girona del COAC i la Gestoria Aguilera & Perez Associats, SLP, pel servei d’assessorament fiscal.

- Contracte entre el COAC i ID GRUP, SA per la renovació fins al 30 de novembre d'enguany, dels serveis de correu electrónic corporatiu, servidors virtuals i housing (contractes PRE_051921, PRE_051467 i PRE_051810 de 2015)

- Contracte entre el COAC i els arquitectes RICARDO DEVESA, XAVIER GONZÀLEZ I NÚRIA MOR per la direcció de la plataforma digital "Arxiu Digital d'Arquitectura Catalana Moderna i Contemporània". 

- Contracte entre el COAC i la Sra. Rosa Feliu Atienza, fotògrafa, per l'encàrrec d'un reportatge fotogràfic de 50 xamfrans de l'Eixample de Barcelona. 

- Contracte entre el COAC i la Sra. Carla Zollinger, arquitecta, per a la realització d'una exposició anomenada Lina Bo Bardi a Bahia, amb maquetes i material sobre l'arquitectura Italo brasilera. 

- Contractes entre el COAC i NAE COMUNICATIONS, SL, per la prestació de serveis. 

- Renovació del contracte de patrocini durant l'any 2018 entre la Demarcació de Barcelona del COAC i ASEMAS. 

- Contracte entre el COAC i Telefónica Móviles España, SAU, per a la privisió de serveis de telefonia mòbil. 

- Contracte entre el COAC i el Sr. Roger Subirà pel comissariat de l'exposició Col·leccions COAC. 19/ Jujol. 

- Contracte entre el COAC i el Sr. Lluís Andreu per la prestació de serveis de col·laboració en la posada en marxa de la Plataforma Digital "Arquitectura Catalana". 

- Contracte entre el COAC i la Fundació puntCAT d'arrendament de la 7a planta de l'edifici de Plaça Nova. 

- Contracte entre el COAC i el Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (BSM, SA) per la cessió per part de PATSA dels espais per celebrar la Festa d'Arquitectes de la Demarcació de Barcelona el 14 de juny del 2019 

- Contracte de prestació de serveis entre el COAC i SELLBYTELL GROUP per la millora de l'actenció telefónica. 

- Contracte de prestació de Serveis Professionals entre el COAC i Mireia Torres, com a visadora externa del Departament de IIT. 

- Contracte de prestació de Serveis Professionals entre el COAC i Alfredo Lérida, com a visador extern del Departament de IIT. 

- Contracte entre el COAC i SIMC3 MANAGEMENT, SL pel subministrament i instal·lació de bateria de calor en la unitat de tractament d'aire situada al terrat de l'Edifici de la seu del COAC a pl. Nova, 5 de Barcelona. 

- Contracte entre el COAC i VIATGES INDIC 2, SL, per la cessió de dades personals dels arquitectes inscrits al viatge organitzat per l'AADIPA. 

- Contracte entre la demarcació de Girona del COAC i l'Associació Archikidz Girona, pel patrocini d'un taller d'arquitectura per a nens i nenes. 

- Contracte de prestació de serveis professionals entre la Demarcació de Girona del COAC i el Sr. Valeri Pastrana Roman pel servei d'arxiver a l'Arxiu Històric de la Demarcació.

- Contracte entre la Demarcació de Girona del COAC i l'Editorial Gavarres, SL, per la publicació i edició del llibre "Arquitectura i arquitectes" tercer volum de la col·legiació "La gent de Girona". 

- Contracte entre el COAC i Anna Solé per donar suport en la coordianció dels Grups Territorials de la Demarcació de Barcelona i la Setmana de l'Arquitectura. 

- Contractre entre la Demarcació de Girona del COAC i el Sr. Josep Maria MAsferrer i Castellà per l'arrendament d'una plaça d'aparcament dins el pàrquing de la Demarcació de Girona del COAC.  


(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels contractes que resulten d'interès general. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels contractes poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del contracte. 
En qualsevol cas, el text dels contractes no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(III) La consulta dels contractes anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat 
Accés a la informació pública. 

Torna a la pàgina principal de Transparència

Versió per a imprimirPDF version