VíDEO DE LA JORNADA DE FORMACIó DE LA BORSA DE JURATS

Vídeo de la jornada de formació de la Borsa de Jurats